Usługi Zapewniamy pracę w elastycznym wymiarze

Chcesz zawrzeć umowę o pracę tymczasową lub stałą? Zatrudnienie na pełny lub niepełny etat? Z okresem próbnym lub bez? Możesz zwrócić się do Interwel ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi zatrudnienia i ofert pracy. Dostarczamy różnego rodzaju dopasowane usługi: rekrutacja i selekcja, udostępnianie pracowników, payrolling i delegowanie. W ten sposób odpowiadamy na zapotrzebowanie na pracę w elastycznym wymiarze, które istnieje zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.

Rekrutacja i selekcja

W procesie rekrutacji i selekcji bierzemy na siebie wszystko, co związane jest z szukaniem i znalezieniem właściwego kandydata. Wspólnie z pracodawcą sporządzamy profil nowego pracownika. Następnie przeprowadzamy rozmowy rekrutacyjne, aby móc znaleźć kandydata, który idealnie pasuje do specyficznych wymagań i kultury panującej w firmie.

Intwel - Usługi - Rekrutacja i selekcja

Pośrednictwo pracy

W ramach udostępniania szukamy kandydata, który idealnie pasuje do sporządzonego przez pracodawcę profilu funkcji. Tygodniowa ilość godzin pracy oraz całkowity okres najmu są elastyczne, a umowy można wypowiadać ze skutkiem natychmiastowym. Jednak pracownik tymczasowy może podejmować także inną pracę. Stawkę godzinową za udostępnianie i pozostałe warunki ustalamy z góry. My zajmujemy się administracją dokumentacji pracowniczej i wynagrodzeniami. Ponosimy także ryzyka związane ze zwolnieniami chorobowymi. Pracodawca odpowiada wyłącznie za harmonogram, kierownictwo i nadzór.

Intwel - Usługi - Pośrednictwo pracy

Payrolling

W ramach usługi payrolling pracodawca samodzielnie wybiera nowego pracownika. Jednak w chwili gotowości do zawarcia umowy, przejmujemy wszystko w nasze ręce. To my zatrudniamy pracownika i zajmujemy się administracją dokumentów pracowniczych i płacową oraz zwolnień chorobowych. Inaczej niż w przypadku udostępniania pracownik może pracować wyłącznie dla jednego pracodawcy. Poza tym wymiar czasu pracy pracownika jest elastyczny. Wystawiamy pracodawcy fakturę wyłącznie za przepracowane godziny. Przy payrollingu umowę można wypowiedzieć w każdej chwili.

Intwel - Usługi - Payrolling

Delegowanie

Delegowanie polega na wypożyczaniu pracowników pracodawcy. Pracownicy najmowani są do realizacji konkretnych projektów. Po zakończeniu projektu, także umowa dobiega końca. Pracodawca nie ponosi żadnego ryzyka. My wypłacamy wynagrodzenie delegowanym pracownikom. My ponosimy odpowiedzialność administracyjną i prawną. Ponieważ w naszej umowie z delegowanym pracownikiem ujmujemy okres wypowiedzenia, nie jest możliwa szybka zmiana wykonywanej pracy.

Intwel - Usługi - Delegowanie

Nasze branże Chcesz wiedzieć, w jakich branżach działamy?

Interwel - Zobacz nasze branże
Nasze branże Chcesz wiedzieć, w jakich branżach działamy?
Fachowa wiedza Fachowy język Fachowcy Fachowa praca

Kontakt Jak nasi fachowcy mogą Państwu pomóc?

Pozostaw wiadomość

Posługujemy się Twoimi danymi osobowymi bezpiecznie i uważnie..
Więcej na ten temat w naszej polityce prywatności »
* = obowiązkowe
Prosimy o chwilę cierpliwości…